Interior Design Spain – Projektowanie Wnętrz Hiszpania – Benidorm, Alicante

[Eng.] WIUMI Interior Design Studio is an internationally operating company. We offer interior design services in Spain, specifically in Benidorm, Alicante province.

 • Our team consists of experienced Polish professionals who are skilled and are not afraid of challenges.
 • Thanks to our industry experience, we are able to successfully carry out all kinds of apartment renovations and turnkey finishing.
 • We provide high-quality services and ensure timely completion of work, which is appreciated by our clients.
 • We operate based on solid and proven methods and technologies to ensure the highest quality for our clients.
 • We prioritize transparency in our work, which is why our clients are always kept informed about the progress of the project.
 • Our company is highly regarded by clients for the quality and timeliness of our services, which states as the best recommendation for us.

[PL] Biuro projektowania wnętrz WIUMI to firma o zasięgu międzynarodowym. Oferująca usługę projektowanie wnętrz Hiszpania. To tutaj otworzyliśmy nowy oddział, mieszczący się w miejscowości Benidorm prowincja Alicante.

 • Nasz zespół składa się z doświadczonych Polaków, którzy są wykwalifikowani w swoim fachu i nie boją się wyzwań.
 • Dzięki naszemu doświadczeniu w branży, jesteśmy w stanie realizować z sukcesem wszelkiego rodzaju remonty i wykończenia pod klucz apartamentów.
 • Zapewniamy wysoką jakość usług i terminowość wykonania prac, co doceniają nasi klienci.
 • Działamy w oparciu o solidne i sprawdzone metody oraz technologie, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość wykonywanych prac.
 • Stawiamy na transparentność w naszej pracy, dlatego nasi klienci są zawsze na bieżąco z postępem realizacji zlecenia.
 • Nasza firma cieszy się uznaniem wśród klientów za jakość i terminowość, co stanowi dla nas najlepszą rekomendację.

[Eng.]TOP5 advantages of our interior design company:

 • Big experience in the Polish market that we would like to leverage in the Spanish market.
 • Personalized approach to design, avoiding templates and paying attention to details.
 • Turnkey finishing optons. Coordination of orders from Poland, which allows for a wider selection of products and materials.
 • Experienced fitting-out team from Poland, working on our projects for long-term
 • Custom carpentry, furniture, and upholstery services that enable us to create unique and non-standard outcome.

[PL] TOP5 zalet naszej firmy projektowania wnętrz Benidorm w Hiszpanii:

 • Ogromne doświadczenie na rynku polskim, które chcemy wykorzystać na rynku hiszpańskim;
 • Spersonalizowane podejście do projektowania, unikanie schematów i dbałość o detale;
 • Możliwość wykończenia pod klucz. Koordynacja zamówień z Polski, co pozwala na większy wybór produktów i materiałów;
 • Doświadczony zespół wykończeniowy z Polski, realizujący nasze projekty od dłuższego czasu;
 • Usługi stolarskie, meblowe i elementów tapicerowanych na zamówienie, które pozwalają nam tworzyć unikatowe i niestandardowe projekty.
Interior Design Spain shows sample projects

[Eng.] Interior design team in Benidorm

Designer Mateusz

Architect, an experienced specialist who has been involved in interior design for many years and has extensive technical knowledge in the field of architectural construction. He is passionate about architecture and interior design, treating each room in a house as an integral part of a comprehensive project. He loves using 3D programs, which allows him to create photorealistic visualizations. He has the necessary building permits for unrestricted architectural design and is an active member of the Chamber of Architects.

Decorator Maja

Decorator, she loves playing with textures, patterns, and colors in interior spaces. Her task is to give soul to the rooms. Driven by passion, she undertakes interior decorations, embellishing spaces with interesting curtains, upholstered pillows, and furniture with unique finishes. Her works exude an original style and attention to detail.

[PL] Zespół architektów wnętrz biura projektowania w Benidorm

Projektant Mateusz

Architekt, jest doświadczonym specjalistą, który od wielu lat zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz ma szeroką wiedzę techniczną z zakresu architektury budowlanej. Jest pasjonatem architektury i projektowania wnętrz, a każde pomieszczenie w mieszkaniu traktuje jako integralną część całościowego projektu. Uwielbia korzystać z programów 3D, co umożliwia mu tworzenie fotorealistycznych wizualizacji. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, czynny członek Izby Architektów.

Dekorator Maja

Dekorator, uwielbia bawić się teksturami, wzorami i kolorami we wnętrzach. Jej zadaniem jest nadawanie duszy pomieszczeniom. Z zamiłowania podjęła się dekoracji wnętrz, upiększając przestrzenie ciekawymi zasłonami, tapicerowanymi poduszkami i meblami o nietypowym wykończeniu. Jej prace emanują oryginalnym stylem i dbałością o szczegóły.

[Eng.] Features of the interior design of Spanish climates

 • Designing apartments in Spain requires taking into account the local culture of interior arrangement. Many elements in the Spanish style focus on bright, natural colors and the use of natural light. This allows for creating a spacious and light atmosphere.
 • To add color, it’s worth introducing accents in the form of accessories in vibrant, intense colors such as red, yellow, or green. This can be done through the use of colorful cushions, rugs, curtains, or paintings.
 • Spanish interiors often feature patterns with rich detailing, for example, on ceramic tiles, wallpapers, or furniture. Therefore, it’s worth investing in elements with unique designs that will add character and coziness.

[PL] Cechy aranżacji wnętrz hiszpańskich klimatów

 • Projektowanie apartamentów w Hiszpanii wymaga uwzględnienia lokalnej kultury aranżacji wnętrz. Wiele elementów w stylu hiszpańskim skupia się na jasnych, naturalnych kolorach, a także na wykorzystaniu naturalnego światła. To pozwala na uzyskanie efektu przestronności i lekkości wnętrza.
 • W celu dodania kolorystyki, warto wprowadzić akcenty w postaci dodatków w żywych, intensywnych barwach, takich jak czerwień, żółć czy zieleń. Można to zrobić poprzez wykorzystanie kolorowych poduszek, dywanów, zasłon czy obrazów.
 • Wnętrza hiszpańskie często charakteryzują się wzorami o bogatym detalu, na przykład na płytkach ceramicznych, tapetach czy meblach. Warto zatem zainwestować w elementy o unikalnym wzornictwie, które będą dodawać charakteru i przytulności.

[Eng.] UPHOLSTERING furniture, fabric selection

If you’re looking for a way to make your interior look original and unique, it’s worth considering
personalized furniture upholstery in unconventional patterns.

This service allows you to tailor your furniture to your style and the character of the interior, as well as give them a second life. Additionally, textiles, including curtains with rich and detailed patterns, can completely transform the interior and give it a unique character. This way, you can create a cohesive and harmonious interior that reflects your individual taste and style.

Such a service is an excellent solution for those who want to stand out from the crowd and appreciate originality and unconventional solutions.

[PL] Projektowanie Wnętrz Hiszpania – TAPICEROWANIE mebli, dobór tkanin.

Jeśli szukasz sposobu na to, aby Twoje wnętrze wyglądało oryginalnie i było wyjątkowe, warto rozważyć spersonalizowane tapicerowanie mebli w nietuzinkowych wzorach.

Taka usługa pozwala na ich dopasowanie do swojego stylu oraz charakteru wnętrza, a także na nadanie im drugiego życia. Dodatkowo tekstylia, w tym zasłony w bogate w detal wzory, mogą całkowicie odmienić wnętrze i nadać mu unikalny charakter. W ten sposób można stworzyć spójne i harmonijne wnętrze, które będzie odzwierciedlać indywidualny gust i styl.

Taka usługa to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą wyróżnić się z tłumu i cenią sobie oryginalność oraz nietypowe rozwiązania.

[Eng.] PRICE LIST FOR DESIGN PACKAGES

STANDARD:

 • Functional layout design;
 • Realistic graphic visualizations (2-3 views for each room);
 • Detailed inventory of the premises;
 • Sanitary and electrical installations;
 • Technical drawings of floors and walls;
 • Custom furniture design or selection of ready-made options;
 • Specification of materials and products, including appliances, fixtures, flooring, and others;
 • Approximate cost estimate of the project.

PREMIUM includes the STANDARD package, expanded with:

 • Author’s supervision over the project implementation;
 • Turnkey finishing, which involves coordinating the apartment finishing process in collaboration with a trusted team of finishers, carpenters, and
  upholsterers. Order placement and logistics.

For a detailed interior design project estimate, please contact us via email.

Biuro projektowania wnętrz Hiszpania pokazuje dużą kuchnię z wielkim stołem i krzesłami

[PL] CENNIK PAKIETÓW PROJEKTOWYCH oferowanych przez Projektowanie Wnętrz Hiszpania w Benidorm

STANDARD:

 • Projekt układu funkcjonalnego;
 • Realistyczne wizualizacje (2-3 ujęcia dla każdego pomieszczenia);
 • Szczegółowa inwentaryzacja pomieszczeń;
 • Projekt zmian instalacji sanitarnej i elektrycznej;
 • Rysunki techniczne podłóg oraz ścian;
 • Projekt mebli pod zabudowę stolarską lub wybór gotowych;
 • Specyfikacja materiałów i produktów, AGD, armatury, podłóg i innych;
 • Przybliżone zestawienie kosztów wykonania projektu.

PREMIUM zawiera pakiet STANDARD, rozszerzony o:

 • Nadzór autorski nad realizacją projektu;
 • Wykończenie pod klucz, czyli koordynacja procesu wykończenia mieszkania, we współpracy z zaufanym zespołem wykończeniowym, stolarzami i tapicerami. Składanie zamówień, logistyka.
[Eng.] You’re invited to discover our portfolio of projects and completed works.
[PL] Zapraszamy do odkrycia naszego portfolio projektów i zrealizowanych prac.

[PL] Adres i kontakt – WIUMI Projektowanie Wnętrz Hiszpania

Residential SUNSET CLIFFS
Av. República Argentina, 17, 03502 Benidorm, Alicante

TEL: +48793025867